O kaštieli

ÚZLP a R Antonstál sa nachádza v pohorí Biele Karpaty, v okrese Trenčín, miestna časť mesta Nemšová k.ú. Ľuborča v blízkosti hraníc s Českou republikou. Pôvodný názov zariadenia je Poľovnícky zámok Antonstál. História zámku sa spája s Brumovským panstvom, ktoré sa rozkladalo na území Moravy a Považia od 13. storočia. Vystriedalo viacerých majiteľov. Za Illešházyovcov tu bolo zavedené prvé organizované lesné hospodárstvo.

Etapa moderne pojatého lesníctva sa začala v roku 1835, keď panstvo vlastnil Juraj Simon Sina. Jeho vnučka neskôr panstvo predala jednému z najbohatších ľudí Rakúsko – Uhorska, pivovarníkovi Antonovi Dreherovi. Anton Dreher mal záľubu v poľovačkách a v chove diviačej a jelenej zveri. Vybudoval viacero zverníc. V rokoch 1937 – 1943 dala jeho nevesta Edeltruda Kulmerová Dreherová postaviť poľovnícky zámoček Antonstál podľa návrhu architekta Augustína Danielisa v ľuborčianskej zvernici. V päťdesiatych rokoch 20. storočia zámok skonfiškoval československý štát a zriadili tu učňovskú školu pre drevorubačov. V súčasnosti je v správe štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, Odštepný závod Trenčín. Prešiel úplnou prestavbou v rokoch 1997 – 2000. V roku 2014 bola vykonaná rekonštrukcia kúrenia, zvýšená kapacita zariadenia a stanovená budúcnosť zariadenia na účely lesnej pedagogiky a rekreácie.